Livelähetys Välitila.

Jaksot #1 Haaveet ja #5 Taide

Livelähetyksissä pääsin työskentelemään monipuolisesti.

Lavastus-tiimissä Työskentelin lavastustiimissä molemmissa jaksoissa. Juontajana toimin jaksossa 5, aiheena Taide.
Nämä olivat kaksi keskeistä roolia lähetyksen onnistumisen kannalta.

#1 Haaveet

Lavastuksella luotiin visuaalinen ympäristö, joka tuki jakson teemaa ja tunnelmaa.
Tiimiini kuului Satu, Elisa, Iida ja Kasper.
Lavastustiimissä vastuut ja tehtävät jakautui lavasteiden rakentamiseen, valaistukseen, sekä rekvisiitasta vastaamiseen. Tiimistäni Satun ja Elisan kanssa pääosin vastattiin rekvisiitasta, lavasteiden rakentamisesta, sekä visuaalisen ilmeen luomisesta.

Toin asunnoltani studion sisustamiseen verhot, kasveja, juomalasit, sekä muita eri sisustuselementtejä.

Lavastuksessa koen onnistuneeni muiden ideoiden huomioimisessa, kommunikoinnista työn edetessä, sekä täydestä panostuksesta miellyttävän lopputuloksen aikaansaamisessa.
Kehityskohtia löytyi aikatauluttamisessa, sekä työroolien jaossa.
Projektista opin työjärjestyksen tärkeyden. Mistä aloitetaan? Mihin lopetetaan?…

#5 Taide

Juontajan rooli on merkittävä, sillä juontaja on tapahtuman kasvot yleisölle.
Tehtävänä on pitää yleisö kiinnostuneena, välittää tietoa sujuvasti ja saada vierailijoille tervetullut olo.

Jaksossa aiheena oli Taide.
Juontoparini Saimin kanssa aloitettiin työskentely etsimällä haastateltavia vieraaksi jaksoon.
Vieraiden varmistuttua aloitimme pohjatyön tekemisen taustatietojen tutkimisella ja sen mukaan kysymysten luomisella.
Haastateltavia jaksoon saatiin kaksi henkilöä, DonPoro ja Roni Liedes.
Juontajien työroolit jaottui tasan ja pysyi molemmilla samoina.
Juonto kirjoitettiin valmiiksi ja liitettiin juontokortteihin.

Onnistuin sosiaalisissa tilanteissa, viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa: kysyessäni mahdollisia haastateltavia lähetykseen, valmisteluissa vieraiden vastaanottamiseen, sekä haastattelua edeltävän hetken keskusteluissa.
Juontajana reagoin tilanteisiin luontevasti.

Kehitettävää muiden tiimien kanssa kommunikoimisessa.

Kun tiimit toimii saumattomasti yhdessä, live-lähetys sujuu ammattimaisesti ja viihdyttävästi. Yhteistyö, suunnittelu ja harjoittelu ovat avainasemassa onnistuneen lähetyksen toteutuksessa.
Do More. Speak More.

PROMOKUVA SANNI KADENIUS:

Teaser